Có nên gửi tiền tiết kiệm ngân hàng để hưởng lãi suất không?