Mẫu giấy vay tiền cá nhân mới nhất

Bạn đang cần chọn mẫu giấy vay tiền cá nhân đầy đủ Shinhan hợp pháp vay tiền 24/7 cẩn thận nhất. Nên tải mẫu giấy vay tiền cá nhân viết tay hợp pháp nào tốt nhất?

Mình thẻ tín dụng chọn lọc mẫu giấy vay tiền đơn giản dễ vay tỉ mỉ nhất không mất lãi mẫu giấy vay tiền không thế chấp vay tiền gấp dịch vụ ai đang cần p2p tham khảo vay không trả !

Mẫu giấy vay tiền cụ thể vay tiền nóng :

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------

.............. vay tiền nhanh ngày …. tháng …. năm…..

GIẤY VAY TIỀN

1/ Bên vay (Bên A)
Ông/Bà :........................Ngày sinh :................ Số CMND: ..................... do Công an tỉnh ................ cấp ngày ..... tháng..... năm.......
Hộ khẩu :................................................. ............................
Địa chỉ vay tiền gấp : …………………………………………………

2/ Bên cho vay (Bên B)
Ông/Bà :........................Ngày sinh :................ Số CMND: ..................... do Công an tỉnh ............. cấp ngày ..... tháng.... năm.......
Hộ khẩu :................................................. ...............................
Địa chỉ chỉ cần CMND :…………………………………………………….

3/ Thông tin khoản vay
Bên A tự nguyện vay căn cước công dân Bên B số tiền là :.....................đồng

(Bằng chữ: ...............................................................................................)
Lãi suất vay: ...........%/tháng lấy liền trong thời gian ............... tháng không mất lãi kể từ ngày: .........................
Thỏa thuận khác: ....................................................................................................................................

Tài sản bảo đảm: ………………………...............................................................................................................

4/ Mục đích vay tiền: ....................................................................................................................
5/ Cam kết vay tín chấp hai bên:
Bên A cam kết góp tháng thanh toán đúng hạn cả gốc ngân hàng OCB lãi theo thoả thuận cho Bên B. p2p bên A không thực hiện đúng cam kết thì bên A vay tiền online chịu trách nhiệm trước pháp luật an toàn vietcombank tiến hành bán tài sản đảm bảo để thanh toán đủ tiền cho bên B.

Bên vay Bên cho vay

(Ký nơi nào ghi rõ họ tên) (Ký tpbank ghi rõ họ tên)

Mẫu giấy vay tiền cá nhân mới nhất

Lưu ý

  • Không chứng minh thư dùng mẫu giấy vay tiền cá nhân viết tay đơn giản để tránh bị sửa xoá. Nên in mẫu giấy vay nợ tiền ngắn gọn ra cầm đồ f88 có chữ ký Shinhan hai bên rõ ràng. Để hạn chế tranh chấp thì nên có thêm chữ ký thẻ tín dụng người thứ 3 làm chứng.
  • Hợp đồng vay mượn tiền cá nhân web vay tạo hai bản có tiền liền mỗi bên giữ một bản.

4.8/5 (26 votes)

Bạn muốn vay tiền? - Click xem Vay tiền Online

Ý kiến khách hàng Pre Next