Sacombank hợp tác Mastercard ra mắt tính năng bảo hiểm ưu việt cho thẻ thanh toán

Ngân hàng Sacombank và tổ chức thẻ Mastercard đã hợp tác ra mắt tính năng bảo hiểm mua sắm và bảo hiểm rủi ro sử dụng ATM cho thẻ thanh toán Sacombank Mastercard.

Theo đó thanh toán , tính năng mới ra mắt này không cần giấy tờ sẽ giúp chủ thẻ thanh toán Sacombank Mastercard chỉ cần CMND được bảo hiểm trong vietcombank các trường hợp rủi ro lấy liền . Cụ thể:

 • Với bảo hiểm mua sắm (Purchase Protection): không cần giấy tờ Khi mua sắm trực tuyến vpbank hoặc trực tiếp tại bất kỳ cửa hàng nào vay tiền online , chủ thẻ không cần giấy tờ sẽ thẻ tín dụng được bảo hiểm góp tháng nếu hàng hóa bị hư hại chỉ cần CCCD hoặc bị trộm cắp trong vòng 180 ngày kể từ ngày mua hàng (dựa trên hóa đơn) lấy liền . Giá trị bồi thường tối đa 2,25 triệu đồng cho mỗi sự kiện một năm.
 • Với bảo hiểm rủi ro sử dụng ATM (ATM Protection): Chủ thẻ bằng CCCD sẽ lừa đảo được bồi hoàn tiền nhanh nhất nếu bị cướp trong vòng 30 phút sau khi rút tiền tại ATM trên toàn thế giới không gặp mặt . Đồng thời còn Shinhan được bồi hoàn chi phí sơ cấp cứu trong vòng 12 tiếng ở đâu nhanh nếu bị thương tích khi xảy ra vụ cướp vay tiền nợ xấu với giá trị bồi thường tối đa 2,25 triệu đồng cho mỗi sự kiện một năm.

Hai tính năng bảo hiểm mới này bằng CMND của thẻ thanh toán Sacombank Mastercard lãi suất bao nhiêu sẽ dịch vụ được tự động đăng ký miễn phí.

Sacombank hợp tác Mastercard ra mắt tính năng bảo hiểm ưu việt cho thẻ thanh toán

Thẻ thanh toán Sacombank Mastercard ra mắt 2 tính năng bảo hiểm mới

Trước khi ra mắt hai tính năng bảo hiểm này lãi suất bao nhiêu , thẻ thanh toán Sacombank Mastercard không giấy tờ cũng đăng ký vay đã vay ngắn hạn được tích hợp hai tính năng ưu việt khác là bảo vệ thông tin cá nhân toàn cầu (ID Theft Protection - Alert) tín dụng và bảo hiểm mua sắm trực tuyến (E-commerce Protection).

dịch vụ Như vậy Shinhan với 4 tính năng ưu việt này ngân hàng OCB , chủ thẻ thanh toán Sacombank Mastercard mới nhất sẽ khoản vay được bảo vệ toàn diện về thông tin cá nhân cầm đồ f88 vay ngắn hạn các giao dịch qua thẻ không giấy tờ . Từ đó an tâm mua sắm vay ngân hàng , thanh toán địa chỉ cũng như sử dụng Shinhan các dịch vụ khác tất toán của ngân hàng.

chỉ cần CCCD Hiện đối tín dụng với sản phẩm thẻ thanh toán Sacombank Mastercard chủ thẻ còn mbbank được hưởng nhiều ở đâu tốt ưu đãi hấp dẫn như miễn phí thường nhiên p2p và rút tiền mặt tại giấy tờ photo tất cả nhanh nhất các cây ATM tín dụng của Sacombank khi mở mới vay trực tuyến hoặc chuyển đổi từ thẻ từ sang thẻ chíp...

Cảm ơn bạn trả góp tháng đã đọc bài lãi suất thấp , bằng cách đăng ký Tài khoản Sacombank hợp tác Mastercard ra mắt tính năng bảo hiểm ưu việt cho thẻ thanh toán VIP bạn đã góp phần ủng hộ chúng tôi tiếp tục xây dựng nội dung chất lượng hơn.

29.000/tháng

ĐĂNG KÝ NGAY
 • THỬ NGHIỆM

  29.000

  /tháng

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Sacombank hợp tác Mastercard ra mắt tính năng bảo hiểm ưu việt cho thẻ thanh toán Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Sacombank hợp tác Mastercard ra mắt tính năng bảo hiểm ưu việt cho thẻ thanh toán Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Sacombank hợp tác Mastercard ra mắt tính năng bảo hiểm ưu việt cho thẻ thanh toán Sử dụng công cụ không giới hạn

 • CƠ BẢN

  49.000

  /tháng

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Sacombank hợp tác Mastercard ra mắt tính năng bảo hiểm ưu việt cho thẻ thanh toán Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Sacombank hợp tác Mastercard ra mắt tính năng bảo hiểm ưu việt cho thẻ thanh toán Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Sacombank hợp tác Mastercard ra mắt tính năng bảo hiểm ưu việt cho thẻ thanh toán Sử dụng công cụ không giới hạn

  Sacombank hợp tác Mastercard ra mắt tính năng bảo hiểm ưu việt cho thẻ thanh toán Truy cập không giới hạn vay tiền nhanh các nội dung chuyên sâu

  Sacombank hợp tác Mastercard ra mắt tính năng bảo hiểm ưu việt cho thẻ thanh toán Nhận bảng tin hằng ngày

 • NÂNG CAO

  69.000

  /tháng

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Sacombank hợp tác Mastercard ra mắt tính năng bảo hiểm ưu việt cho thẻ thanh toán Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Sacombank hợp tác Mastercard ra mắt tính năng bảo hiểm ưu việt cho thẻ thanh toán Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Sacombank hợp tác Mastercard ra mắt tính năng bảo hiểm ưu việt cho thẻ thanh toán Sử dụng công cụ không giới hạn

  Sacombank hợp tác Mastercard ra mắt tính năng bảo hiểm ưu việt cho thẻ thanh toán Truy cập không giới hạn không cần giấy tờ các nội dung chuyên sâu

  Sacombank hợp tác Mastercard ra mắt tính năng bảo hiểm ưu việt cho thẻ thanh toán Nhận bảng tin hằng ngày

  Sacombank hợp tác Mastercard ra mắt tính năng bảo hiểm ưu việt cho thẻ thanh toán Trợ giúp từ nhanh nhất các chuyên gia TheBank qua hotline

 • THỬ NGHIỆM

  78.300

  /quý

  87.000

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Sacombank hợp tác Mastercard ra mắt tính năng bảo hiểm ưu việt cho thẻ thanh toán Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Sacombank hợp tác Mastercard ra mắt tính năng bảo hiểm ưu việt cho thẻ thanh toán Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Sacombank hợp tác Mastercard ra mắt tính năng bảo hiểm ưu việt cho thẻ thanh toán Sử dụng công cụ không giới hạn

 • CƠ BẢN

  132.300

  /quý

  147.000

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Sacombank hợp tác Mastercard ra mắt tính năng bảo hiểm ưu việt cho thẻ thanh toán Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Sacombank hợp tác Mastercard ra mắt tính năng bảo hiểm ưu việt cho thẻ thanh toán Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Sacombank hợp tác Mastercard ra mắt tính năng bảo hiểm ưu việt cho thẻ thanh toán Sử dụng công cụ không giới hạn

  Sacombank hợp tác Mastercard ra mắt tính năng bảo hiểm ưu việt cho thẻ thanh toán Truy cập không giới hạn ngân hàng shb các nội dung chuyên sâu

  Sacombank hợp tác Mastercard ra mắt tính năng bảo hiểm ưu việt cho thẻ thanh toán Nhận bảng tin hằng ngày

 • NÂNG CAO

  186.300

  /quý

  207.000

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Sacombank hợp tác Mastercard ra mắt tính năng bảo hiểm ưu việt cho thẻ thanh toán Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Sacombank hợp tác Mastercard ra mắt tính năng bảo hiểm ưu việt cho thẻ thanh toán Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Sacombank hợp tác Mastercard ra mắt tính năng bảo hiểm ưu việt cho thẻ thanh toán Sử dụng công cụ không giới hạn

  Sacombank hợp tác Mastercard ra mắt tính năng bảo hiểm ưu việt cho thẻ thanh toán Truy cập không giới hạn vay trực tuyến các nội dung chuyên sâu

  Sacombank hợp tác Mastercard ra mắt tính năng bảo hiểm ưu việt cho thẻ thanh toán Nhận bảng tin hằng ngày

  Sacombank hợp tác Mastercard ra mắt tính năng bảo hiểm ưu việt cho thẻ thanh toán Trợ giúp từ vay dài hạn các chuyên gia TheBank qua hotline

 • THỬ NGHIỆM

  243.600

  /năm

  348.000

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Sacombank hợp tác Mastercard ra mắt tính năng bảo hiểm ưu việt cho thẻ thanh toán Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Sacombank hợp tác Mastercard ra mắt tính năng bảo hiểm ưu việt cho thẻ thanh toán Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Sacombank hợp tác Mastercard ra mắt tính năng bảo hiểm ưu việt cho thẻ thanh toán Sử dụng công cụ không giới hạn

 • CƠ BẢN

  411.600

  /năm

  588.000

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Sacombank hợp tác Mastercard ra mắt tính năng bảo hiểm ưu việt cho thẻ thanh toán Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Sacombank hợp tác Mastercard ra mắt tính năng bảo hiểm ưu việt cho thẻ thanh toán Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Sacombank hợp tác Mastercard ra mắt tính năng bảo hiểm ưu việt cho thẻ thanh toán Sử dụng công cụ không giới hạn

  Sacombank hợp tác Mastercard ra mắt tính năng bảo hiểm ưu việt cho thẻ thanh toán Truy cập không giới hạn tpbank các nội dung chuyên sâu

  Sacombank hợp tác Mastercard ra mắt tính năng bảo hiểm ưu việt cho thẻ thanh toán Nhận bảng tin hằng ngày

 • NÂNG CAO

  579.600

  /năm

  828.000

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Sacombank hợp tác Mastercard ra mắt tính năng bảo hiểm ưu việt cho thẻ thanh toán Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Sacombank hợp tác Mastercard ra mắt tính năng bảo hiểm ưu việt cho thẻ thanh toán Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Sacombank hợp tác Mastercard ra mắt tính năng bảo hiểm ưu việt cho thẻ thanh toán Sử dụng công cụ không giới hạn

  Sacombank hợp tác Mastercard ra mắt tính năng bảo hiểm ưu việt cho thẻ thanh toán Truy cập không giới hạn webapp vay tiền các nội dung chuyên sâu

  Sacombank hợp tác Mastercard ra mắt tính năng bảo hiểm ưu việt cho thẻ thanh toán Nhận bảng tin hằng ngày

  Sacombank hợp tác Mastercard ra mắt tính năng bảo hiểm ưu việt cho thẻ thanh toán Trợ giúp từ tốt nhất các chuyên gia TheBank qua hotline

Đóng góp bài viết vay tiền gấp của bạn bằng cách gửi bài viết Tại Đây

4.8/5 (67 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext
Có thể bạn quan tâm?

Bạn muốn vay tiền? - Click xem Vay tiền Online