Gửi tiết kiệm 600 triệu tại ngân hàng trong 1 năm lãi bao nhiêu?